Báo cáo ngày 29/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 29/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 422/BC-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 29/8/2022)

1. Hỏa hoạn

– 03h40 ngày 29/8, tại xã Quang Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 480m2 nhà kho, xưởng nhựa tư nhân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Hải Hà điều 25 Bộ đội, Dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

– 10h30 ngày 29/8, tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Cái Bè điều 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h40 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy Nội địa: 19h15 ngày 28/8, tại phường Quang Trung, tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cháu Lại Thanh Bình (2015), đi thuyền trên đầm của gia đình bị ngã, mất tích. Ban CHQS tp. Uông Bí điều 25 Bộ đội và Dân quân/02 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm, đến 04h00 ngày 29/8, đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

2.2. Trên biển

– 00h00 ngày 28/8, tại khu vực cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 95 hải lý, tàu cá QNg 94120TS/02 ngư dân bị phá nước, chìm; 02 ngư dân được tàu cá QNg 98703TS hoạt động gần cứu vớt an toàn.

– 06h15 ngày 29/8, tại khu vực cách Đông đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 127 hải lý, tàu cá QNg 95898 TS, có 01 ngư dân bị tai biến, liệt nửa người bên trái. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận, Quảng Ngãi, BTM Bộ đội Biên phòng kết nối tư vấn y tế, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện đón cấp cứu bệnh nhân khi tàu cập đảo. Quân chủng Hải quân điều tàu Hải quân 416 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Phú Quý cơ động đón và cấp cứu bệnh nhân; dự kiến 18h30 cùng ngày hai tàu sẽ tiếp cận.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn; hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, cứu nạn ngư dân tàu cá bị chìm, người bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trung tướng Doãn Thái Đức