Báo cáo ngày 30/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 475 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 246.801.020; tử vong 5.005.181, điều trị khỏi 223.575.040;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 910.376; điều trị khỏi 816.132; tử vong 21.996; đang điều trị 72.281.

2. Hỏa hoạn

20h10 ngày 29/10,tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ, xảy ra cháy xưởng sản xuất của công ty (TNHH) Tri Việt. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h45 cùng ngày.

09h30 ngày 30/10, tại phố An Xã, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h20 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

21h50 ngày 29/10, cách Đông Đông Bắc mũi Vũng Tàu khoảng 11 hải lý, tàu Thái Hà 19/09TV trở đá vôi hành trình từ cảng Nghi Sơn/Thanh Hóa đi Tp.Hồ Chí Minh bị mắc cạn. 09 TV được tàu Phú Mỹ 05 cứu an toàn. Hiện tàu đang liên hệ với Cảng vụ Hàng hải và cơ quan chức năng để cứu kéo.

08h00 ngày 30/10, cách Đông Nam đảo An Bang/QĐ.Trường Sa khoảng 15 hải lý, tàu QNg 95392 TS/33LĐ bị hỏng máy. Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với gia đình chủ tàu huy động tàu cá QNg 90585 TS hoạt động gần đến hỗ trợ lai dắt. Dự kiến khoảng 18h00 cùng ngày tàu hỗ trợ sẽ tiếp cận tàu bị sự cố.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu