Báo cáo ngày 30/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 30/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 30/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 128.281.535 người; số người tử vong 2.800.881 người; số người hồi phục 103.515.671 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.594 ca; điều trị khỏi 2.308 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 251 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 46.454 ca.

2. Thiên tai

– 18h45 ngày 28/3, tại bản Pá Khoang, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra giông, lốc kèm theo mưa to, hậu quả: Làm tốc mái, hư hỏng 10 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng tỉnh Sơn La điều 25 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

Công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

+ Lực lượng: 120 người (Bộ đội 15, Lực lượng khác 105)

+ Phương tiện: 20 phương tiện (10 ô tô, 04 máy xúc, 02 máy ủi, 04 máy bơm nước).

Tổ chức tìm kiếm người mất tích, nhưng chưa có kết quả.

3. Hỏa hoạn

01h12 ngày 30/3, tại khu phố 3, phường Cát Lái, Tp.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, làm 06 người tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 04 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 01h35 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức