Báo cáo ngày 30/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 30/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 169/BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 30/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 485.660.021; tử vong 6.157.342; điều trị khỏi 421.046.562.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 9.386.489; điều trị khỏi 7.153.846; tử vong 42.413; đang điều trị 2.190.230.

2. Hỏa hoạn:

– 23h45 ngày 29/3, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy khách sạn Kim Anh, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 20 Dân quân, phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 00h45 ngày 30/3.

– 08h40 ngày 30/3, tại phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra cháy 01 cửa hàng tạp hóa, 04 nhà dân và 01 xe ô tô 04 chỗ. Không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Bộ Quốc phòng điều 33 Bộ đội và 50 Dân quân dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ thuyền viên của tàu hàng IZUMO bị nhồi máu cơ tim (tiếp theo Báo cáo số: 167/BC-VP ngày 29/3): Lúc 01h18 ngày 30/3, tàu SAR 27-01 của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã đưa thuyền viên bị bệnh về đến cảng Nha Trang chuyển vào bệnh viện Đa khoa Vinmec điều trị.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cấp cứu người bị bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ