Báo cáo ngày 30/4/2017 (Tính đến 17h00 ngày 30/4/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:216/BC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/4/2017

(Tính đến 17h00 ngày 30/4/2017)

  1.Hỏa hoạn

19h55 ngày 29/4, tại nhà số 84, ngõ 358/25/86 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 24 người (Bộ đội 05, Dân quân 09, lực lượng khác 10) và 01 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h10 cùng ngày.

– 17h50 ngày 29/4, tại nhà số 152 đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ chí Minh xảy ra cháy tại Công ty TNHH Gõ Đỏ,không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 08 Dân quân và 06 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h05 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

        21h00 ngày 28/4, tại khu vực đảo Đá Lát/QĐ Trường Sa, tàu cá BTh 97940 TS có 01 ngư dân Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1976 bị chết do lặn biển. Thuyền trưởng đã đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho gia đình mai táng.

        3. Đánh giá chung 

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. BTL Thủ đô Hà Nội, Quân khu 7 huy động lực lượng phối hợp với lực lượng tại chỗ địa phương kịp thời ứng phó các vụ cháy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H10b.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ