Báo cáo ngày 30/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 30/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 269 /BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 30/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 30/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 531.750.882; tử vong 6.311.031; điều trị khỏi 502.670.996.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.717.251; điều trị khỏi 9.448.352; tử vong 43.078; đang điều trị 1.225.821.

2. Thiên tai: 20h30 ngày 29/5, tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa giông, sét đánh chết 02 người (Lý Quỳnh Mai, SN 2013; Lý Thị Linh, SN 2019). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 00h15 ngày 30/5, tại phường Tràng Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h00 cùng ngày.

4. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 18h15 ngày 29/5, bệnh xá đảo Nam Yết tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Ngư (1977) công nhân Công ty Daxinco bị vật nặng rơi vào gối phải, gãy xương bánh chè phải, không vận động được, bệnh xá đảo đã khám, điều trị. Dự kiến ngày 02-03/6, tàu KN 465/Vùng 4/QC.Hải quân sẽ đưa bệnh nhân về bờ điều trị.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ