Báo cáo ngày 30/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 30/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 372/BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 30/7/2022)

1. Thiên tai: 07h00 ngày 30/7, tại địa bàn các xã Cát Thịnh, Nậm Lành, Tân Thịnh, An Lương, Suối Bu, Đồng Khê và thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to kèm giông lốc. Hậu quả: Tốc mái 98 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 13h45 ngày 30/7, tại Khu 9, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy nhà kho chứa hàng của Công ty Lửa Việt, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Hạ Hòa điều 25 Bộ đội, Dân quân phối hợp với 05 xe chữa cháy (Kho K5/Cục KT Quân khu 02 xe, Công an Phú Thọ 03 xe) dập tắt đám cháy lúc 16h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h00 ngày 30/7, tại khu vực du lịch biển Ba Động, thuộc xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cháu Nguyễn Hải Đăng (SN 2009) tắm biển bị sóng cuốn trôi mất tích. Biên phòng Trà Vinh điều 07 CBCS phối hợp với 02 phương tiện của ngư dân, tổ chức tìm kiếm, đến 12h20 cùng ngày đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong