Báo cáo ngày 30/8/2015 (Tính đến 17h30 ngày 30/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 303/BC-VP

Hà Nội, ngày 30  tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/8/2015

(Tính đến 17h30 ngày 30/8/2015)

1. Mưa lớn diện rộng và cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hiện nay vùng xoáy thấp (gây mưa lớn) đã di chuyển ra khu vực ven biển Đông Bắc, nên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, (Quảng Ninh; Hải Phòng) và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

 Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm lốc xoáy gió giật mạnh cấp 7-8, biển động.

2. Sạt lở

2.1. Ngày 28/8 tại các xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên và xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, mưa to gây sạt lở 920 m3 đất đá đường giao thông liên huyện, sập 03 nhà dân, làm bị thương 02 người. Địa phương huy động 586 người (Bộ đội 39; dân quân 160; lực lượng khác 320) khắc phục hậu quả.

        2.2. Ngày 30/8 tại xã Mường Lạn, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên mưa to làm ngập úng 56 ha hoa màu, sạt lở 70 m ta luy đường liên xã. Địa phương huy động 400 người (Bộ đội 50; dân quân 150; lực lượng khác 200) khắc phục hậu quả.

3. Cháy rừng

12h00 ngày 30/8 tại tiểu khu 7, xã Vân Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra cháy 40 ha rừng tràm, đến 15h20 cùng ngày đám cháy được dập tắt. Địa phương huy động 570 người (Bộ đội 330, Dân quân 240; phương tiện 11 xe tải, 02 xe chỉ huy, 01 xe cứu thương) dập cháy.

4. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển    

Về việc tìm kiếm 06 ngư dân mất tích còn lại của tàu cá BV 95568 TS (tiếp theo báo cáo số 302/BC-VP ngày 29/8/2015). Ngày 30/8, 04 tàu (SAR 413, CSB 2009, BP CN-09, BV 6579 TS) tiếp tục tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ