Báo cáo ngày 30/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 30/8/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 427/BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/8/2020

(Tính đến 17h00 ngày 30/8/2020)

                                                            

  1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 (tính đến 16h30 ngày 30/8).

1.1. Tình hình dịch trên Thế giới

Trên thế giới có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc: 25.174.926 người; số người tử vong: 846.831 người; số người hồi phục: 17.511.862 người.

1.2. Tình hình dịch tại Việt Nam

– Tổng số bị nhiễm Covid-19: 1.040 ca. Trong đó: tử vong 32 ca, đã được chữa khỏi 677 ca, đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện 331 ca.

– Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang cách ly theo dõi: 54.392 người.

1.3. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội và địa phương

  1. Tổng tích lũy cả nước:

+ Đã cách ly: 451.580 người;

+ Hết cách ly: 429.220 người;

+ Hiện đang cách ly: 22.360 người.

  1. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội

Quân đội triển khai 172 điểm tiếp nhận công dân để cách ly, trong đó có: 73 điểm hiện đang có công dân cách ly.

– Tổng tích lũy:

+ Đã cách ly: 108.958 người;

+ Hết cách ly: 102.942 người;

+ Hiện đang cách ly: 6.016 người.

  1. Số công dân cách ly tại địa phương

+ Đã cách ly: 342.622 người;

+ Hết cách ly: 326.278 người;

+ Hiện đang cách ly: 16.344 người.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa:

Ngày 28/8/2020 tại suối Ia Gúi, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xảy ra 01 vụ đuối nước làm chết 01 người (Rờ Ma Quynh SN 2012) nguyên nhân đi câu cá bị ngã xuống hố sâu, Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng.

2.2. Trên biển:

09h00 ngày 29/8, tại khu vực biển thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra 01 vụ đuối nước làm chết 01 người (Huỳnh Văn Tư SN 1964) nguyên nhân do đi lặn ngao bị nước cuốn. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng.

  1. Đánh giá chung

  Các địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người bị nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ