Báo cáo ngày 31/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 31/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022

3

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 76 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 31/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 375.302.725; tử vong 5.681.885; điều trị khỏi 296.574.268;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.263.053; điều trị khỏi 2.017.615; tử vong 37.668; đang điều trị 207.770.

2. Hỏa hoạn

– 20h30 ngày 30/01, tại thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, xảy ra cháy 01 nhà dân, làm chết 01 người (Lê Anh Vũ – SN 1985), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

– 01h30 ngày 31/01, tại cảng cá Tịnh Kỳ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra cháy 05 tàu cá đang neo đậu, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 09 Dân quân phối hợp với 10 phương tiện của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h05 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Tàu BTh 96136 TS/06 LĐ xuất bến tại cảng cá La Gi/Bình Thuận từ ngày 06/01/2022 đến nay không có thông tin liên lạc về gia đình (tàu thường đánh bắt tại khu vực đảo Côn Sơn và các giàn khoan thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, xác minh làm rõ và hỗ trợ tìm kiếm tàu.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu