Báo cáo ngày 31/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 31/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 476 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 31/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 247.137.539; tử vong 5.010.545, điều trị khỏi 223.881.629;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 915.603; điều trị khỏi 818.336; tử vong 22.030; đang điều trị 75.237.

2. Hỏa hoạn

06h30 ngày 31/10, tại thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra cháy 250m2 ki ốt chợ trung tâm, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

08h30 ngày 31/10, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân Bùi Trung Tư (1960) ngư dân tàu cá QNg 90729 TS/39LĐ, trong tình trạng huyết áp tăng cao, khó thở cấp. Bệnh xá cho thở khí dung, ô xy và hội chẩn cùng bệnh viện 175 chuẩn đoán bị hen tim, tiên lượng nặng. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại đảo.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu