Báo cáo ngày 31/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 31/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 597 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 31/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 286.907.301; tử vong 5.446.783; điều trị khỏi 253.254.797;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.714.742; điều trị khỏi 1.336.644; tử vong 32.168; đang điều trị 345.930.

2. Hỏa hoạn

– 17h30 ngày 30/12, tại thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội xảy ra cháy 2.300m2 kho vải, quần áo, nguyên nhân do cháy lan từ cửa hàng bán Gas sang. Địa phương huy động 27 người (Bộ đội 07, Dân quân 20) phối hợp với 10 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 21h05 cùng ngày.

– 00h50 ngày 31/12, tại chợ Trung tâm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 42 ki ốt, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 110 người (Bộ đội 39, Dân quân 71), phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

– 14h00 ngày 31/12, tại nhà B22, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội xảy ra cháy, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 09 người (Bộ đội 02, Dân quân 07) phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h51 ngày 30/12, tại khu vực cách Đông Nam cửa Trần Đề/Sóc Trăng khoảng 28 hải lý, tàu cá CT 90299 TS/02 LĐ bị mất tín hiệu giám sát hành trình, chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, BTM Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá và các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm. Đến 13h15 ngày 31/12, tàu cá BL 91368 TS đã phát hiện, cứu vớt 02 ngư dân tàu bị nạn an toàn, tàu CT 90299 TS chìm.

– 12h00 ngày 30/12, tại khu vực cách Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ/Hải Phòng khoảng 38 hải lý, tàu cá TH 91666 TS/07LĐ, bị hỏng máy thả trôi. Chủ phương tiện đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thanh Hóa, Hải Phòng, BTM Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố, cứu nạn ngư dân tàu cá bị chìm trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ