Báo cáo ngày 31/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 31/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 373/BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 31/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 23h00 ngày 30/7, tại phường Hồng Tiến, tp. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 40m2 quán Karaoke Hoa Hùng, nguyên nhân do khách hút thuốc lá gây cháy. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 07 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h00 ngày 31/7.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 09h30 ngày 30/7, tại khu vực thuộc Bãi Đông, xã Nam Sơn, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cháu Lê Tiến Dũng tắm biển bị nước cuốn trôi, mất tích. Biên phòng Thanh Hóa điều 15 CBCS/01 xuồng và huy động 05 phương tiện của dân, tổ chức tìm kiếm, đến 12h30 cùng ngày đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

– 09h00 ngày 31/7, tại khu vực cách Đông Đông Bắc điểm A4, đường ranh giới Việt Nam – Inđônêxia khoảng 17 hải lý, ngư dân Lê Văn Lâm (1987) của tàu cá BĐ 96433TS bị đẻn cắn, tình trạng khó thở, đau nhức toàn thân. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. 12h00 cùng ngày Quân chủng Hải quân điều tàu 278 tiếp cận, cử tổ quân y sang sơ cứu và hướng dẫn tàu đưa nạn nhân về Côn Đảo điều trị.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong