Báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong tháng 10, 11/2016

Cập nhật lần cuối: 9 Tháng Mười, 2022