Báo Quân đội nhân dân và Cục Cứu hộ-Cứu nạn ký kết thỏa thuận hợp tác

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Sáng 3-8, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2016.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Ủy viên thường trực-Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn cùng các cơ quan chức năng của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, các phòng, ban chức năng của Báo Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (phải)

và Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác

ẢNH: MINH TRƯỜNG

Theo nội dung hợp tác, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Cục Cứu hộ-Cứu nạn – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân trong công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… Các nội dung tuyên truyền được thể hiện trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân.

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại lễ ký kết. ẢNH: MINH TRƯỜNG.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại lễ ký kết, nhấn mạnh: Nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như toàn dân về công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ này được Báo Quân đội nhân dân thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả tốt. Việc tuyên truyền về công tác này ngày càng đòi hỏi cao hơn không chỉ là bề rộng mà còn đòi hỏi cả về chiều sâu; cùng với số lượng thì yêu cầu về chất lượng phải được chú trọng; tính kịp thời, chính xác và hiệu quả là yêu cầu bắt buộc. Với vai trò là tờ báo định hướng dư luận, Báo Quân đội nhân dân luôn làm tốt nhiệm vụ này.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa phát biểu tại lễ ký kết.  ẢNH: MINH TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn khẳng định, công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngày càng đòi hỏi cao hơn. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó Báo Quân đội nhân dân đóng vai trò quan trọng để mọi cấp, mọi ngành và rộng hơn là toàn dân hiểu được vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác này. Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tập trung được mọi nguồn lực của đất nước, quân đội và toàn dân trong công tác phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn.