Tính đến chiều 18-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 2.390 phương tiện/17.894 lao động đã vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới. Hầu hết các chủ phương tiện và thuyền trưởng đã nắm thông tin và hướng di chuyển, thường xuyên liên lạc với gia đình và Đài trực canh của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền trú bão số 9
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh Bộ đội Biên phòng Bình Định kêu gọi tàu thuyền, ngư dân tránh trú bão số 9. 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện, thành phố ven biển đang phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng các tàu cá đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; yêu cầu các đơn vị mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão.

 

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, triển khai kế hoạch ứng phó bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp dân khi có tình huống xảy ra, chủ động phân công cán bộ bám địa bàn và phối hợp với chính quyền địa phương trong phòng, chống bão; chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến cho các phương tiện, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển theo chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền.

 

Đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn; thống kê, kiểm đếm tàu thuyền (tàu cá, tàu vận tải, tàu chở khách du lịch), lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, số lượng khách du lịch hiện còn đang ở địa bàn. Đồng thời, Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị huy động ca nô và cán bộ, chiến sĩ duy trì 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tin, ảnh: CÔNG CƯỜNG