Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 19/01/2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đã trao quyết định số 05/QĐĐ-BQP ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm đồng chí đại tá Trương Đức Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM giữ chức Cục trưởng Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM đồng thời nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Đồng chí đại tá Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM

kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Đồng chí Đại tá Trương Đức Nghĩa, sinh năm 1962, quê ở Mỹ Hòa, Phú Mỹ, tỉnh Bình Định.