Các đơn vị quân đội phối hợp với địa phương chủ động ứng phó với Bão số 4

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022

Để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra, các đơn vị Quân đội trong vùng ảnh hưởng của bão đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để cùng các địa phương triển khai khẩn trương và quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.