Chủ động phương án “4 tại chỗ” trước mùa mưa bão

Cập nhật lần cuối: 24 Tháng Năm, 2023

Chủ động ứng phó trước mùa mưa bão, Ban CHQS huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã chủ động lập kế hoạch, bảo đảm vật chất, trang bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 

 

Nguồn bài viết: QĐND