Công điện khẩn của UBQGTKCN về tìm kiếm cứu nạn máy bay Casa 212

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Ngày 19/6/2016, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Công điện khẩn được ban hành nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng  Trịnh Đình Dũng – Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về việc tăng cường công tác TKCN máy bay Casa 212 và máy bay Su30 MK2 bị nạn trong khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trong những ngày qua, các địa phương đã tích cực huy động lực lượng, phương tiện và ngư dân của địa phương phối hợp có hiệu quả với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ Quốc phòng. Đã phát hiện, kịp thời cứu nạn được phi công Nguyễn Hữu Cường và phát hiện, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn vớt được thi thể phi công Trần Quang Khải.

Để tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn đội bay và máy bay Casa 212, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh:

          1. Tăng cường thông báo cho các chủ tàu và phương tiện hoạt động trên biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia TKCN và Bộ Quốc phòng để nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn máy bay Casa 212 bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

          2. Khi phát hiện được các dấu hiệu hoặc vật thể nghi có liên quan đến máy bay Casa 212 và Su30 kịp thời thông báo cho cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng địa phương; lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển trong khu vực và báo cáo về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

          Nhận được Công điện này các địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn qua Văn phòng theo số điện thoại 0437.333.664 hoặc 069.696.348.