Công điện số 11/CĐ-TW ngày 28/7/2015 của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022