Công điện số 25/CĐ-TW hồi 10h30′ ngày 13/9/2015 về đối phó với ATNĐ và mưa lũ

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022