Công điện số 26/CĐ-TW hồi 24h00′ ngày 13/9 v/v triển khai đối phó với diễn biến ATNĐ gần bờ có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022