Công tác chỉ đạo ứng phó Áp thấp nhiệt đới

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

Để sẵn sàng ứng phó với Áp thấp nhiệt đới, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, đã có 02 Công điện số 21 và 22/CĐ-TW chỉ đạo: Ban chỉ huy PCTT& TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành liên quan triển khai công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới.

– Bộ Quốc phòng đã có 02 Điện số 101/TK ngày 11/9; Điện số 102/Tgk ngày 12/9, gửi các Cơ quan, đơn vị toàn quân trên địa bàn thuộc Quân khu 4, 5, 7, (từ Nghệ An đến Bình Thuận) chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới (bão).

* Kết quả công tác triển khai

– Ban chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh, thành ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận; Ban chỉ huy PCTT &TKCN các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống đài Thông tin duyên hải đã triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.

 Biên phòng các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã  phối hợp với địa phương thông báo, kiểm điếm, hướng dẫn cho 68.817 tàu/298.205 LĐ đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của ATNĐ (bão) để chủ động di chuyển phòng, tránh bảo đảm an toàn.

– Lực lượng, phương tiện ứng trực của các đơn vị :

+ Lực lượng: 171.094 người (Bộ đội: 27.564; Dân quân: 143.530).

+ Phương tiện: 2.354 phương tiện (ô tô 1.190;  xe lội nước 73; tàu 118; xe nâng, cẩu 10;  xuồng 961; máy bay 03).