Công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và cứu hộ- cứu nạn đạt nhiều kết quả nổi bật

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Sáng 18-12, Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, sự cố, cứu hộ cứu nạn năm 2015. Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm-cứu nạn (TKCN) đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, sự cố, cứu hộ cứu nạn năm 2015. Năm 2015, nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn của các cấp trong toàn quân đã được duy trì thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị các cấp đã thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tổng Tham mưu ban hành các công điện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị trong toàn quân ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, diễn tập, tập huấn của các đơn vị nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống.

Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm, toàn quân đã huy động 98.706 lượt người (trong đó có 45.401 cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và 53.305 dân quân – tự vệ); huy động 2.064 lượt phương tiện các loại tham gia ứng cứu khắc phục sự cố, thiên tai và TKCN. Tổ chức cứu nạn 1.299 vụ, cứu được 2.093 người và 92 phương tiện. Trong đó có 24 vụ /141 người /8 phương tiện liên quan đến yếu tố nước ngoài; kêu gọi, hướng dẫn 310.274 phương tiện /1.585.392 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh; di dời 5.592 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, sự cố, cứu hộ-cứu nạn trong năm qua cũng còn một số hạn chế được hội nghị chỉ ra là: Việc quán triệt, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn về chi trả cho nhiệm vụ TKCN ở một số đơn vị còn hạn chế nên việc lập hồ sơ thanh quyết toán chưa đúng quy trình, thủ tục. Một số đơn vị duy trì trực, nắm tình hình, tham mưu đề xuất có lúc chưa nghiêm; báo cáo vụ việc chưa kịp thời, tính chủ động trong việc tham mưu xử lý một số tình huống hiệu quả chưa cao. Triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn có đơn vị còn chậm; công tác thống kê, quản lý số liệu, về thiên tai đã có chuyển biến, nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác phối hợp hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu chặt chẽ; khi có tình huống xảy ra không báo cáo kịp thời, lúng túng trong tham mưu đề xuất và chỉ huy điều hành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết 698 của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn; duy trì nghiêm công tác ứng trực, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho người chỉ huy và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Khi có sự việc xảy ra, phải thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và tham mưu đúng, cụ thể về các phương án xử lý, sử dụng phương tiện; phối hợp tốt với các địa phương trong chỉ huy, điều hành và huy động lực lượng tại chỗ; tổ chức sử dụng tốt, hiệu quả các loại trang bị, khí tài chuyên dụng đã được trang bị phục vụ cho nhiệm vụ TKCN ở các đơn vị. Từng bước nghiên cứu, hoàn thiện các văn kiện, văn bản cho sát thực tế, cụ thể; thường xuyên rà soát điều chỉnh kế hoạch sát thực tế, làm tốt việc chỉ đạo, tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, kết hợp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với nhiệm vụ huấn luyện KTCN theo hướng tăng cường thời gian huấn luyện sát thực tế. Chú trọng huấn luyện theo các phương án, tình huống sát thực tế và làm chủ hiệu quả các loại trang bị cho nhiệm vụ TKCN; tổ chức các cuộc diễn tập sát với các tình huống xảy ra. Khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh trung tâm ứng phó TKCN, tổ chức đào tạo, huấn luyện phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, TKCN đường không, đường biển và thiên tai, hỏa hoạn.