Công tác triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Ban chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.596 phương tiện/319.985người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; Khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả QĐ Hoàng Sa, Trường Sa) có: 1.308 phương tiện/11.981 lao động (Quảng Trị: 60/425 lao động; Đà Nẵng: 03/72 lao động; Quảng Nam: 52/535 lao động; Quảng Ngãi: 242/3.940 lao động; Bình Định: 628/4.448 lao động; Phú Yên: 195/1.235 lao động; Khánh Hòa: 40/393 lao động; Bình Thuận: 88/906 lao động);  Hoạt động ven bờ và neo đậu tại bến và các khu vực khác: 73.288  phương tiện/307.004  lao động.