Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu: Tổng kết công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn 5 năm (2011 – 2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

 Chiều 15-7, tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức tổng kết công tác huấn luyện 5 năm (2011 – 2015). Dự hội nghị có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tại và tìm kiếm cứu nạn.

Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình ở Lữ đoàn công binh 414, Quân khu 4.

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và Hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên các nội dung huấn luyện cứu hộ cứu nạn phổ thông, huấn luyện lực lượng chuyên trách, huấn luyện kiêm nhiệm và tổ chức diễn tập, hội thao, tập huấn. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động huấn luyện thêm ngoài giờ chính khóa và kết hợp huấn luyện ở nơi dã ngoại; tổ chức thực hiện có hiệu quả một số loại hình diễn tập mới; công tác huấn luyện có nhiều đổi mới sát thực tiễn của từng đơn vị; toàn quân đã tổ chức 176 khóa huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển, ứng phó tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố hóa chất độc xạ, điều khiển phương tiện thủy nội địa; 110 cuộc diễn tập, hội thao và tập huấn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

Qua huấn luyện đã từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 Nổi bật trong công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn 5 năm qua có Quân khu 4, 7, 9, Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển – Quân chủng Hải quân, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…