Cục Cứu hộ – Cứu nạn: Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017- 2019

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

Sáng 24/3/2017, Chi Đoàn cơ sở Cục Cứu hộ Cứu nạn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Tỵ – Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự có đồng chí Thiếu tá Lê Minh Tuấn – Trợ lý Ban Thanh niên/Cục Chính trị và Thủ trưởng Trung tâm Điều hành, các phòng, ban cùng đầy đủ các đoàn viên trong Chi đoàn.

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019

Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi đoàn đã tích cực đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động, nền nếp sinh hoạt Đoàn được duy trì thường xuyên, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, đội ngũ Ban Chấp hành Chi đoàn luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Chi đoàn đạt hiệu quả cao, xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao như: Hoạt động thi tìm hiểu được tổ chức thực hiện tốt từ bước quán triệt, tuyên truyền vận động bảo đảm 100% ĐVTN tham gia đủ nội dung, đúng thời gian các Cuộc thi tìm hiểu “Làm bài dự thi về môi trường biển đảo”; thi tìm hiểu  “Tuổi trẻ quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” và thi tìm hiểu “70 năm thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân”; “ Tham gia cuộc thi đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm”… Tổ chức học tập, trao đổi trong ĐVTN về Luật giao thông đường bộ. Qua đó đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức trong ĐVTN.

Chi Đoàn đã phối hợp với Hội phụ nữ cơ sở Cục tổ chức đi thăm tặng quà cho trẻ em tàn tật và người già neo đơn tại trung tâm bảo trợ xã hội III tại xã Thụy An- Ba Vì- Hà Nội. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, tham gia tích cực vào các phong trào do Cục tổ chức, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo thời cơ và thách thức mới cho tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ.

Chi đoàn thanh niên Cục Cứu hộ – Cứu nạn

Đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động, tự giác học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhận thức đúng đắn, xây dựng động cơ phấn đấu, tình cảm và trách nhiệm. 100% ĐVTN yên tâm công tác, tự giác cao trong học tập, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 2 năm qua đã giới thiệu 13 đoàn viên đi bồi dưỡng lý luận chính trị và 04 đoàn viên được xét kết nạp vào đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời tạo nguồn phát triển đảng cho các đồng chí khác.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phạm Văn Tỵ – Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng đã đánh giá: Trong 2 năm qua Đoàn viên thanh niên đã hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động, phát huy được sức trẻ góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng các đoàn viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú.

Nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn xác định tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.  

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm cao vào báo cáo trung tâm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã diễn ra đúng theo quy định trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X và hướng dẫn của cơ quan chức năng; Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 3 đồng chí; bầu Thiếu úy Hoàn Văn Hiệp làm Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ mới.