Cục Cứu hộ – Cứu nạn: Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2017 – 2019

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

Ngày 23/3/2017, Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã phát huy tốt vai trò là tổ chức quần chúng đại diện cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong thực hiện 3 dân chủ lớn về quân sự – chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của quân nhân; kịp thời giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần phát huy quyền của mỗi quân nhân trong việc “được biết, được bàn, được kiểm tra – giám sát” tạo sự đồng thuận trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với chất lượng ngày càng cao. Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của quân nhân trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện, công tác có nhiều chuyển biến; thường xuyên chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Toàn cảnh Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2017 – 2019

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2019. Các đại biểu đã tích cực thảo luận bổ sung, làm rõ những thành tích đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bổ sung một số giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017 – 2019 

Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 07 đồng chí, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hùng – Phó Cục trưởng đắc cử Chủ tịch Hội đồng quân nhân.