Cục Cứu hộ Cứu nạn tham gia quan sát viên diễn tập cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ASEAN – Nhật Bản tại Nhật Bản

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

Từ 19 – 24/6/2017, Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã cử cán bộ tham gia quan sát viên diễn tập cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ASEAN – Nhật Bản tại Nhật Bản

Chương trình quan sát viên Diễn tập cứu hộ là một hoạt động của Bộ Quốc phòng Nhật Bản(gọi tắt là JXR 2017) nhằm triển khai thực tế Tuyên bố “Tầm nhìn Viêng Chăn”, đặc biệt trong việc xây dựng năng lực về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa và tìm kiếm cứu nạn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động nói trên với các nước ASEAN.  

Thành viên các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Tham dự chương trình quan sát viên Diễn tập cứu hộ trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Nhật Bản có đại diện của các nước Brunei, Cambodia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanma, Philippines, Sigapgore, Thailand, Việt Nam. Chương trình diễn tập cứu hộ của lực lượng quốc phòng Nhật Bản có sự tham gia phối hợp của các nước Hoa Kỳ, Úc và đại diện của Braxin, Argentina. Mục đích của diễn tập là tăng cường khả năng ứng phó và phối hợp giữa các lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đối với các sự cố thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường sự hiểu biết giữa các Quốc gia trong khu vực ASEAN, giúp các thành viên trong khu vực hiểu rõ hơn cơ chế điều hành, ứng phó với những thảm họa tại Nhật Bản. Thông qua Chương trình nhằm nâng cao khả năng phối hợp và tính hiệu quả trong thực hành ứng phó thảm họa và các bài học kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp nhằm thúc đẩy ứng phó có hiệu quả trong tương lai. Xác định hoạt động tiếp theo và đề xuất triển khai thực hiện các nội dung chương trình “Tầm nhìn Viêng Chăn” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Nhật Bản.

Tham quan các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn

Đây là lần đầu tiên Cục Cứu hộ – Cứu nạn cử cán bộ tham gia chương trình quan sát viên diễn tập cứu hộ trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Nhật Bản và nhận thấy: Nội dung chính của chương trình là quan sát, theo dõi các hợp phần diễn tập sở chỉ huy cũng như diễn tập thực binh của các lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Các nội dung diễn tập được tổ chức với quy mô quốc gia và công khai. Mục đích chính của chương trình quan sát viên diễn tập nhằm xây dựng quan hệ, tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực trong lĩnh vực cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của các nước trong khu vực ASEAN.