Đại hội Phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 23/6/2021, tại Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM đã long trọng tổ chức Đại hội Phụ nữ Nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng đến dự và chỉ đạo Đại hội, dự Đại hộ có các đồng chí trong Đảng ủy Cục, Chỉ huy Cục, đại biểu Phòng Công tác Quần chúng/BTTM, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Ban, Trợ lý trực thuộc, BCH Đoàn và cùng 18 đồng chí Cán bộ, Hội viên phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2016 – 2021; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động nhiệm kỳ tới thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị thu hút được đông đảo hội viên tham gia, nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tham gia đóng  góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên; Đồng thời Đại hội bầu các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ vào BCH Hội nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ BTTM lần thứ VI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí  Nguyễn Chung Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả mà Hội Phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn ngày càng phát triển và thể hiện được vai trò của Phụ nữ trong các phong trào của cơ quan cũng như trong mọi mặt của đời sống. Cán bộ, hội viên đã phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đảm bảo có nền nếp các phong trào thi đua, hiệu quả góp phần cùng Cục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với sự chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất với Đảng ủy quan tâm, giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến chị em, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của chị em. Toàn thể cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị, vững vàng, tự tin, trung hậu, đảm đang có kiến thức, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường dám nghĩ dám làm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Bí Thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng đã đánh giá cao công tác hoạt động của Hội phụ nữ Cục trong 5 năm qua. Không những về việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, mà về công tác hoạt động của Hội luôn duy trì tốt nền nếp chế độ sinh họat đúng quy định, quy chế, hướng dẫn, chỉ thị cấp trên chất l­ượng ngày càng nâng lên, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò, chức năng của tổ chức Hội phụ nữ Cục.

Sau khi nghe báo cáo nêu tại Đại hội, các cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội cấp trên cũng như báo cáo chính trị của Hội phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn.

Với ý thức trách nhiệm cao, tại Đại hội đã dân chủ bầu BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ BTTM lần thứ VI.

 

Kết quả bầu BCH Hội gồm – 03 đồng chí có tên sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Chung Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội phụ nữ
  3. Đồng chí Đặng Thị Nhung – Ủy viên Thường vụ

 

Kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ BTTM đồng chí có tên sau:

Đại biểu chính thức:

  1. Đồng chí Nguyễn Chung Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội phụ nữ

 

Đại biểu dự khuyết

  1. Đồng chí Đặng Thị Nhung – Ủy viên Thường vụ

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Đồng chí Nguyễn Chung Thủy phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

 

Chỉ huy Cục, đại biểu Phòng Công tác Quần chúng/BTTM, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Ban, Trợ lý trực thuộc,

BCH Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội PNCS Cục nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội PNCS Cục

nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới và đại biểu dự Đại hội PN BTTM

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tặng hoa chúc mừng BCH Nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

Hội viên phụ nữ Cục Cứu hộ – Cứu nạn chụp ảnh lưu niệm Đại hội PNCS nhiệm kỳ 2021 – 2026