DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BỘ ĐỘI HY SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN (2007 – 2020)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Sáu, 2023