Đề nghị các nước cho 16 tàu cá của Việt Nam tránh trú thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

17h20 ngày 23/01/2016, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được báo cáo từ BTL Bộ đội Biên phòng: Về việc 16 tàu cá/154 người của tỉnh Phú Yên đang hoạt động trên biển, do tình hình thời tiết nguy hiểm, các tàu đề nghị được vào tránh trú các đảo trong khu vực biển Đông.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị: Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao thông báo, đề nghị Đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Philippin và Malaixia tại Hà Nội biết và chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ cho các tàu cá của Việt Nam nêu trên được vào tránh trú tại các đảo thuộc vùng biển của các nước. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Phú Yên, BTM Bộ đội Biên phòng, thường xuyên duy trì liên lạc với các tàu cá trên, hướng dẫn vào đảo các nước trong khu vực để tránh trú; khi có tình huống báo cáo ngay về Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để xử lý kịp thời; BTM Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trung tâm phối hợp TKCN HHVN phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với các tàu cá trên.