Hội nghị giao ban tổng kết Chương trình phối hợp năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 giữa Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM với Cục Hàng hải, Cục hàng không/Bộ GTVT và Cục Kiểm ngư/TCTS

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022

Ngày 10/11/2021 tại Hà Nội, Cục Cứu hộ – Cứu nạn(BTTM) tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết Chương trình phối hợp năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 giữa Cục Cứu hộ – Cứu nạn với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và Cục Kiểm ngư. Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Cục hàng không Việt Nam, Cục Kiểm ngư và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị giao ban tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm 2021, thống nhất kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa các cơ quan; kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường mối đoàn kết giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng, định hướng nội dung phối hợp giữa các cơ quan trong chương trình với các cơ quan, đơn vị liên quan khác trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải.

Hội nghị đã thông qua báo cáo trung tâm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm 2021 và thống nhất kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa Cục Cứu hộ – Cứu nạn với Cục Hàng hải, Cục Hàng không Việt Nam và Cục Kiểm ngư. Chia sẻ, trao đổi tình hình, thông tin, tài liệu có liên quan đến quy định của pháp luật, chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thống nhất chung các quy trình xử lý vụ việc cứu hộ cứu nạn. Thảo luận, định hướng nội dung phối hợp giữa các Cục tỏng Chương trình với các cơ quan, đơn vị liên quan khác trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải.

 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tổng kết Chương trình phối hợp giữa Cục Cứu hộ – Cứu nạn với
Cục Hàng hải, Cục Hàng không và Cục Kiểm ngư.

 

Trong năm 2021, trang bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải đã được cán bộ, ngành địa phương quan tâm đầu tư nhưng còn chưa đầy đủ và đồng bộ. Công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu thuyền cơ bản có nhiều chuyển biến, tuy nhiên một số địa phương vẫn chưa kiểm soát tốt những phương tiện đánh bắt thủy hải sản vi phạm quy định. Phần lớn thuyền viên, ngư dân tàu cá chưa được được đào tạo cơ bản, đi biển chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa nắm vững các quy định, quy tắc khi hoạt động trên biển. Kết quả công tác TKCN tàu, thuyền trên biển: Phối hợp tuyên truyền: 15 đợt/ 3.500 người; Tổ chức kêu gọi: 1.341.321 lượt người/286.537 lượt phương tiện; Tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ TKCN:500 học viên; Phối hợp điều động, sử dụng tàu cá SAR: 29 vụ/33 lượt; Tiếp nhận, điều hành xử lý TKCN: 428 vụ/215 phương tiện; Cứu được 329 vụ/1.527 người/81 phương tiện. Kết quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng không của Cục Hàng không Việt Nam: Tiếp nhận và xử lý 45 vụ việc liên quan.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM đưa ra một số phương hướng trong thời gian tới: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động ứng phó sự cố; Duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24, nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến sự cố; Phối hợp kiểm tra các BCH PCTT&TKCN các bộ, ngành địa phương về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề, đánh giá thực trạng công tác tìm kiếm cứu nạn tàu, thuyền trên biển và hàng không dân dụng.