Hội nghị lập Kế hoạch lần cuối chuẩn bị tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân của Việt Nam do chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

  Ngày 20/04/2017, tại trụ sở của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã họp để thống nhất một số nội dung về Tập huấn nâng cao năng  lực ứng phó sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ hạt nhân của Việt Nam do chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu.

          Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trao quà lưu niệm cho đoàn Hoa Kỳ

            Mục đích của Hội nghị lần này là trao đổi, thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, quy mô; Tổ chức, công tác bảo đảm Tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN) của Việt Nam do chuyên gia Hoa Kỳ giới thiệu.

          Tại Hội nghị đã thống nhất các nội dung như: Mục đích tập huấn: Tăng cường hiểu biết chung về kỹ thuật, phương pháp và quy trình ứng phó và năng lực chuyên môn trong các nội dung: Lấy mẫu chất, phân tích và đánh giá ứng phó sự cố CBRN; giám sát; khử độc; hỗ trợ y tế.

Hai bên ký Biên Bản làm việc chung Hội nghi Lâp KH lần cuối cho Tập Huấn nâng cao năng lực

Ứng phó hoá chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN)

Nội dung tập huấn gồm có lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết tập trung vào các nội dung: Quy trình chung về tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng phương án ứng phó, xác định và điều phối lực lượng; phương tiện và các bước triển khai ứng phó sự cố; kinh nghiệm phối hợp giữa quân đội và dân sự khi sự cố xảy ra; Phần thực hành: Tập huấn kỹ năng do Hoa Kỳ hướng dẫn về một số tình huống ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất và phóng xạ; cháy nổ hóa chất; tác nhân hóa chất gây thảm họa; sự cố hạt nhân; thực hành tiêu tẩy và hỗ trợ y tế. Quá trình thực hành sẽ sử dụng một số trang bị phòng hóa của Hoa Kỳ đưa sang tại lớp tập huấn. 

Toàn cảnh Hội nghị lập Kế hoạch lần cuối chuẩn bị tập huấn nâng cao năng lực  ứng phó sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân

Thời gian tập huấn chính thức dự tính vào khoảng đầu tháng 8 năm 2017.