Hội nghị rút kinh nghiệm Diễn tập trên bản đồ về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (TTX-16)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

     Trong 2 ngày 12,13/5/2016, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Diễn tập trên bản đồ về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (TTX – 16) tại Hà Nội. Thành phần là đại diện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tham gia diễn tập của Việt Nam và Hoa Kỳ.

          Ông Trương Đức Nghĩa – Ủy viên Thường trực – Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (UBQGTKCN) – Phó Trưởn ban chỉ đạo – Tổng đạo diễn Diễn tập TTX – 16 đã chủ trì hội nghị.

          Với kịch bản được chuẩn bị công phu, tình huống đặt ra sát với thực tế về thảm họa của siêu bão có thể xảy ra với Việt Nam. Các nội dung diễn tập đã được chuẩn bị chi tiết với sự điều hành lô gích của Ban Đạo diễn; được minh họa sinh động bằng phương pháp mô phỏng trên bản đồ.

          Diễn tập đã mô tả đúng quy trình vận hành; phương pháp và các bước triển khai ứng phó với các tình huống về thảm họa do siêu bão gây ra theo phương châm ứng phó của Việt Nam có sự tham gia của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Hoa Kỳ.

          Qua Diễn tập này cho thấy việc chủ động về lực lượng, phương tiện cũng như phương án ứng phó các tình huống do thiên tai, thảm họa xảy ra là rất quan trọng. Bên cạnh đó cần thúc đẩy hợp tác khu vực, quốc tế trong ứng phó với thiên tai, thảm họa khi vượt quả khả năng của mỗi quốc gia. Từ diễn tập Việt Nam cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm từ các nước tham gia; đặc biệt là kinh nhiệm ứng phó và xử lý các tình huống của Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Hoa Kỳ.

          Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các chuyên gia trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; đặc biệt là xử lý các tình huống giả định.

          Qua diễn tập hai bên đã trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhiều kinh nghiệm về tổ chức, thực hành ứng phó của mỗi bên để áp dụng cho thực tiễn nếu xảy ra thảm họa ở mỗi nước.

          Tại Hội nghị các Nhóm tham gia diễn tập đã đưa ra những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu: Tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của mỗi bêntrong xử lý các tình huống trong lĩnh vực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Việt Nam trên cơ sở diễn tập này sẽ tăng cường công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện các đội chuyên trách ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo để đáp ứng yêu cầu thực tế thiên tai, thảm họa xảy ra ở Việt Nam và sẵn sàng trợ giúp các nước khi có yêu cầu.