Hội nghị thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

 Ngày 03/8/2016, Hội đồng thẩm định của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức Hội nghị thẩm định nội dung của Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên của hội đồng gồm: đại diện của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng cục biển và Hải đảo, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và các cán bộ Phòng Ứng phó sự cố tràn dầu của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đánh giá cao nội dung của Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Đà Nẵng, bản Kế hoạch đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học và thực tiễn, có tính ứng dụng và triển khai khi sự cố xảy ra. Sau khi thẩm định các nội dung chính: Các nguy cơ tiềm ẩn sự cố tràn dầu; Các khu vực có thể bị tác động và ảnh hưởng; Quy trình ứng phó và cơ cấu tổ chức ứng phó… Hội đồng nhất trí thông qua Kế hoạch sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên hội đồng.

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu sau khi được phê duyệt sẽ giúp cho địa phương phát hiện và sẵn sàng tổ chức ứng phó nhanh khi sự cố xảy ra; bố trí nhân lực, chuẩn bị phương tiện và trang thiết bị, vật tư, đảm bảo cho mọi nguồn lực cần huy động đều sẵn sàng khi có sự cố. Quản lý, kiểm soát hiệu quả công tác ứng phó. Xây dựng quy chế phối kết hợp trong công tác ứng phó, hỗ trợ công tác đào tạo, diễn tập, tính toán bồi thường thiệt hại. Từng bước xây dựng lực lượng làm nòng cốt và nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra trên địa bàn.