Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022