Mùa bão năm 2021 được dự báo sẽ vượt qua năm “điển hình” vớI 17 cơn bão đã được đặt tên

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022

Theo Viện Thông tin Bảo hiểm, một “năm điển hình” có 12 cơn bão được đặt tên nhưng các chuyên gia từ Đại học Bang Colorado dự đoán 17 cơn bão nhiệt đới được đặt tên sẽ hình thành trong năm nay khi mùa bão bắt đầu vào tháng sáu.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu năm 1996, 2001, 2008, 2011 và 2017 để dự báo số lượng bão năm 2021, do những năm này có thiết lập khí quyển tương tự.
Vào năm 2020, các chuyên gia dự đoán chỉ có 12 trong số 24 cơn bão được đặt tên sẽ trở thành bão, cả hai số liệu đều cao gấp đôi mức trung bình vào thời điểm đó. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đánh giá thấp mùa bão năm ngoái: năm 2020 kết thúc với kỷ lục 30 cơn bão được đặt tên.
Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1/6 đến ngày 30/11 hàng năm, nhưng trong 6 mùa bão gần đây, bão đã bắt đầu tới sớm hơn. Các báo cáo từ đầu năm nay chỉ ra rằng mùa bão Đại Tây Dương năm 2021 sẽ theo một mốc thời gian tương tự.
Tên của những cơn bão năm nay đã được xác định là Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor và Wanda.
Có 21 tên ban đầu được cung cấp, và trong trường hợp có hơn 21 cơn bão nhiệt đới được đặt tên xuất hiện, các cơn bão bổ sung sẽ sử dụng tên từ bảng chữ cái Hy Lạp.
Nguồn: Fox News

Vụ KHCN & HTQT tổng hợp