Nâng cao năng lực thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của quân đội

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

QĐND – Trong quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (UBQG TKCN), Cục Cứu hộ-Cứu nạn (CH-CN), Bộ Tổng tham mưu-Văn phòng UBQG TKCN đã sớm được thành lập và từng bước phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào thành tích, kết quả của UBQG TKCN trong 20 năm qua.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai, tai nạn, sự cố (TTTNSC), TKCN, ngày 9-8-2004, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 109/2004/QĐ-BQP thành lập Cục CH-CN, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ Văn phòng UBQG TKCN. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan vừa làm tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân về công tác phòng, chống TTTNSC, TKCN, vừa tham mưu cho lãnh đạo UBQG TKCN, giúp Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về công tác ứng phó TTTNSC, TKCN trên phạm vi toàn quốc. Cùng với việc thực hiện 2 chức năng trên, cơ quan còn làm công tác tham mưu, tổng hợp, vừa trực tiếp chỉ đạo xử lý các tình huống TTTNSC, TKCN trên phạm vi toàn quốc và là đầu mối giúp UBQG TKCN tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế…

  Đoàn cán bộ Cục Cứu hộ-Cứu nạn- Văn phòng UBGQ TKCN kiểm tra tình hình tại Tổng công ty than Đông Bắc chuẩn bị ứng phó với bão số 7 (Ảnh: Văn Đảm)

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, hơn 12 năm qua, mặc dù chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ ứng phó TTTNSC TKCN, nhưng với ý thức trách nhiệm cao, vừa làm, vừa học, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN luôn đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan đã tham mưu huy động hàng triệu lượt người và sử dụng hàng triệu lượt phương tiện trong toàn quốc tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả TTTNSC, TKCN (riêng lực lượng quân đội chiếm gần 90% lượt người và gần 60% lượt phương tiện). Đã chỉ đạo các lực lượng cứu được hàng triệu người và hàng nghìn phương tiện các loại, trong đó có hàng trăm người và phương tiện nước ngoài. Kêu gọi, thông báo cho hàng chục triệu tàu, thuyền và hàng chục triệu ngư dân đang hoạt động trên biển về nơi tránh, trú an toàn trong các cơn bão, ATNĐ, tổ chức sơ tán, di dời hàng triệu người ra khỏi khu vực nguy hiểm… góp phần làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN đã tích cực chủ động trong công tác xây dựng văn bản pháp quy, phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội, xây dựng hàng chục văn bản quy phạm pháp luật được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo hành lang pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác ứng phó TTTNSC, TKCN. Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo UBQG TKCN, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu kiện toàn hệ thống tổ chức TKCN đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, tập huấn, hội thao tiến hành toàn diện, đồng bộ, đã phối hợp với cơ quan thường trực của một số bộ, ngành, địa phương tổ chức hàng chục cuộc hội thao, hàng trăm cuộc diễn tập ứng phó với các TTTNSC TKCN. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN tham mưu, chỉ đạo thực hiện và tham gia hàng chục cuộc diễn tập lớn trong nước và quốc tế… được Chính phủ, lãnh đạo UBQG TKCN, các bộ, ngành, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các nước trong khu vực ghi nhận đánh giá cao.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN luôn coi trọng việc xây dựng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn xác định thực hiện nhiệm vụ phòng, chống TTTNSC TKCN là nhiệm vụ “Chiến đấu trong thời bình” để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, cơ quan đã đột phá đổi mới phương pháp tác phong công tác, coi trọng bồi dưỡng tại chỗ thông qua rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, từng đợt công tác, xử lý các tình huống; nhiều tập thể, cá nhân đã có tiến bộ vượt bậc về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt chẽ với phong trào thi đua có tác dụng tốt. Các tổ chức quần chúng, HĐQN hoạt động có nền nếp. Đội ngũ đảng viên bảo đảm 100% đủ tư cách, trong đó có 98% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ và Đảng bộ luôn đạt TSVM.

Những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, tình hình TTTNSC ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, đa dạng, khó lường. Nhiệm vụ của Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN ngày càng tăng với yêu cầu cao hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBQG TKCN, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu về công tác phòng, chống, ứng phó giảm nhẹ TTTNSC, TKCN; tiếp tục tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu đề xuất xây dựng tổ chức biên chế, trang bị, phương tiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng những nội dung, hình thức mới. Tăng cường tham mưu và làm tốt quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ về phương tiện vật chất, hợp tác đào tạo, huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống thảm họa, cứu trợ nhân đạo và TKCN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội làm tốt việc tuyên truyền về công tác ứng phó giảm nhẹ TTTNSC, TKCN. Đẩy mạnh xây dựng Cục CH-CN – Văn phòng UBQG TKCN vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống…