Chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Ngô Quý Đức – Cục trưởng Cục Cứu Hộ – Cứu nạn thăng quân hàm Trung Tướng

11/12/2018