Cục Cứu hộ cứu nạn Phát động 5 nội dung đợt thi đua đột kích tham gia Cuộc thi “Vùng tai nạn”

03/08/2021