Một số hình ảnh hoạt động tập huấn cứu hộ – cứu nạn toàn quân khu vực phía nam năm 2019

22/03/2019