Những hình ảnh ấn tượng của đội tuyển môn thi “Vùng tai nạn” trong HTQSQT Army- Games 2022

08/09/2022