Tài liệu truyền thông Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 – 22/5/2018

07/05/2018