Thực hành thao diễn phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng và trên sông

11/03/2019