Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 148 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn. Quân khu 5, 7, 9; điều động 36 CBCS, 12 DQTV, 12 phương tiện vận chuyển và cấp 148 m3nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn hán. Cụ thể:

– Quân khu 5: điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: điều 09 CBCS, 12 DQTV, 06 xe bồn vận chuyển 80 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Cần Đước, Cần Giộc, Tân Trụ, tỉnh Long An.

– Quân khu 9: Điều 04 CBCS, 02 ô tô vận chuyển 16 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.