Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 260 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán. Các Quân khu 5, 7, 9 điều động 83 CBCS, 161 DQTV, 24 phương tiện vận chuyển và cấp 260 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

 – Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Điều 37 CBCS, 103 DQTV, 10 xe bồn, vận chuyển cấp 128 m3 nước cấp cho nhân dân vùng xâm nhập mặn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An, huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

– Quân khu 9: Điều 13 CBCS, 58 DQTV, 10 ô tô vận chuyển 80 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.