Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 384 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 7, 9 điều động 89 CBCS, 160 DQTV, 36 phương tiện vận chuyển và cấp 384 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 52 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Điều 56 CBCS, 102 DQTV, 24 xe bồn, vận chuyển cấp 322 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, tỉnh Long An; huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

– Quân khu 9: Điều 10 CBCS, 58 DQTV, 08 ô tô vận chuyển 62 mnước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.