Quân khu 5, 7, 9 đã vận chuyển và cấp 423 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn. Các Quân khu 5, 7, 9 điều động 93 CBCS, 113 DQTV, 22 phương tiện vận chuyển và cấp 423 m3 nước sinh hoạt cho nhân dân vùng bị hạn và xâm nhập mặn. Cụ thể:

– Quân khu 5: Điều 23 CBCS, 04 xe bồn, vận chuyển cấp 50 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

– Quân khu 7: Điều 16 CBCS, 113 Dân quân, 12 xe bồn vận chuyển 335 m3 nước sinh hoạt cấp cho nhân dân vùng hạn hán các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An.

– Quân khu 9: Điều 54 CBCS, 06 ô tô vận chuyển 48 m3 nước cấp cho nhân dân vùng bị xâm nhập mặn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.